การทำกิจกรรมที่ใช้พลังงานมากหลังจากการนวดอาจส่งผลกระทบต่อระบบประสาทได้ในลักษณะต่อไปนี้:

การกระตุ้นระบบประสาท: การทำกิจกรรมที่ใช้พลังงานมากอาจเป็นการกระตุ้นระบบประสาท ทำให้ระบบประสาทต้องทำงานหนักขึ้น เช่น การออกกำลังกายหนัก ซึ่งอาจทำให้ร่างกายเกิดความเครียดหรือระบบประสาทอ่อนแอ

ความเมื่อยล้าของระบบประสาท: หลังจากการนวด ระบบประสาทอาจถูกผ่อนคลายและเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้น การทำกิจกรรมที่ใช้พลังงานมากอาจเป็นการกระทบต่อความเมื่อยล้าของระบบประสาท ซึ่งอาจทำให้ร่างกายรู้สึกอ่อนแรงหรืออ่อนล้าได้

ความรู้สึกเครียด: การทำกิจกรรมที่ใช้พลังงานมากหลังจากการนวดอาจเป็นกิจกรรมที่เร้าใจหรือต้องใช้ความตึงเครียด ซึ่งอาจส่งผลให้ร่างกายและระบบประสาทรู้สึกเครียด อาจเกิดอาการกังวลหรือเครียดเพิ่มขึ้น

การกระตุ้นการสัมผัส: การทำกิจกรรมที่ใช้พลังงานมากอาจมีการกระตุ้นการสัมผัสที่ร่างกาย ซึ่งอาจส่งสัญญาณไปยังระบบประสาทและเปลี่ยนแปลงการรับรู้ร่างกาย อาจมีผลกระทบต่อระบบประสาทที่รับรู้สัมผัสหลังจากการนวด

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของกิจกรรมที่ใช้พลังงานมากต่อระบบประสาทจะขึ้นอยู่กับระดับความเครียดของกิจกรรม ระยะเวลาที่ใช้ในกิจกรรม และสภาวะร่างกายและประสาทของแต่ละบุคคล การให้ร่างกายพักผ่อนและฟื้นตัวให้เพียงพอหลังการนวดจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ระบบประสาทสามารถกลับสู่สภาวะปกติได้