หลังจากการนวด Deep Tissue (นวดเนื้อเยื้องลึก) ควรให้ร่างกายพักผ่อนและฟื้นตัวให้เพียงพอก่อนที่จะออกกำลังกายอื่น ๆ โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนักหลังจากนวด Deep Tissue อย่างน้อย 24-48 ชั่วโมง เพื่อให้ร่างกายมีเวลาฟื้นตัวและปรับสมดุลให้กับกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อที่ถูกกระตุ้นในระหว่างนวด

นวด Deep Tissue มีการใช้ความกดและการทำงานที่ลึกเข้าไปในกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อ ซึ่งอาจทำให้กล้ามเนื้อรู้สึกเมื่อยล้าหลังจากนวด การออกกำลังกายหนักหลังจากนวด Deep Tissue อาจทำให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเพิ่มความเครียดบนกล้ามเนื้อที่ผ่านการนวดแล้ว ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการเจ็บปวดหรือการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นได้

ดังนั้นควรให้ร่างกายพักผ่อนให้เพียงพอ และรับรู้สัญญาณของร่างกายของคุณเอง หากคุณรู้สึกอ่อนล้าหรือมีอาการไม่พึงประสงค์หลังจากการนวด Deep Tissue ควรระงับกิจกรรมออกกำลังกายหนักอย่างน้อย 24-48 ชั่วโมงหรือจนกว่าคุณจะรู้สึกสบายและพร้อมที่จะออกกำลังกายอีกครั้ง อย่างไรก็ตามหากคุณไม่แน่ใจหรือมีความกังวล คุณควรปรึกษาแพทย์หรือผู้ให้บริการนวดเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมที่เหมาะสมสำหรับคุณเอง