การหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ใช้พลังงานมากหลังจากการนวดเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลร่างกายหลังจากการรับการนวด มีเหตุผลดังนี้:

ให้ร่างกายผ่อนคลาย: การนวดช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นท์ในร่างกาย ดังนั้นการทำกิจกรรมที่ใช้พลังงานมากหลังจากนวดอาจทำให้กล้ามเนื้อที่ได้รับการผ่อนคลายเสียสมดุลได้ และมีโอกาสทำให้ร่างกายเกิดความเครียดเพิ่มขึ้น

เพิ่มโอกาสเกิดบาดเจ็บ: หลังจากการนวด ร่างกายอาจยังคงมีบาดแผลหรือจุดแรงกดที่อ่อนแอ การทำกิจกรรมที่ใช้พลังงานมากอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นหรือทำให้บาดแผลที่มีอาการรุนแรงขึ้นได้

ส่งผลกระทบต่อผลของการนวด: การนวดส่วนใหญ่มีเป้าหมายในการผ่อนคลายร่างกายและส่งผลกระทบให้กับระบบประสาท การทำกิจกรรมที่ใช้พลังงานมากหลังจากนวดอาจทำให้ร่างกายคลายเส้นเอ็นท์และระบบประสาทเร็วขึ้น ซึ่งอาจทำให้ผลกระทบของการนวดลดลง

การหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ใช้พลังงานมากหลังจากการนวดจึงเป็นการให้เวลาให้กับร่างกายในการฟื้นตัวและปรับสมดุล อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บและเพิ่มประสิทธิภาพของการรับการนวดด้วย